j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Paieška

Pirkimo – pardavimo taisyklės

Tai yra pirkimo pardavimo taisyklės el. svetainėje www.glebute.com

Pardavėjas – MB Glebute and co Įmonės kodas: 306212365, PVM kodas: LT100016688910, Adresas: Elbingo g. 79-1, LT-06285 Vilnius Tel.: 8672 93397

El.paštas: milda@glebute.com

Pirkėjas – Asmuo, atliekantis užsakymą el. svetainėje www.glebute.com

Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo apmokėjimo momento.

Užsakydamas paslaugas ir/ar pirkdamas skaitmeninius produktus el. svetainėje www.glebute.com, Pirkėjas sutinka su šiomis taisyklėmis ir sudaro pirkimo – pardavimo sutartį.

Apmokėjimai šioje el. svetainėje www.glebute.com gali būti atliekami per Apple pay, Google pay, suvedant kortelės duomenis ar internetinę bankininkystės sistemą. Jei norite apmokėti kitu būdu, susisiekite el. paštu: milda@glebute.com

Įsigytą produktą galima parsisiųsti į savo įrenginį arba būsite nukreipiamas į turinį, priklausomai nuo perkamos paslaugos ar produkto tipo.

Skaitmeninio produkto galiojimas yra nurodytas produkto ar paslaugos aprašyme, jei galiojimas nėra nurodytas, skaitmeninį produktą įsigijęs Pirkėjas jį gali parsiųsti du kartus į savo įrenginį.

Pirkėjas, norėdamas gauti sąskaitą – faktūrą, turi susisiekti el. paštu: milda@glebute.com ir nurodyti pirkimo (ar apmokėjimo) datą ir rekvizitus, kuriai reikalinga sąskaita.

Pinigų grąžinimas negalimas dėl įsigytų skaitmeninio turinio produktų. Įsigijus kitas paslaugas, pinigai taip pat nėra grąžinami, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas dėl to susitaria atskirai.

Skaitmeninio turinio (pvz.: PDF formatu paruoštų ir įsigytų dokumentų bei kt. skaitmeninio turinio) įsigijimas nesuteikia teisės jį perduoti tretiesiems asmenims. Informacijos panaudojimas perkopijuojant, perrašant ir perduodant juos tretiesiems asmenims yra neteisėti veiksmai, už kuriuos Pirkėjui gresia atsakomybė pagal LR įstatymus.

Prekių ir paslaugų kainos svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.

Už užsisakytas prekes ir paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti bankine kortele, pavedimu ar elektronine bankininkyste.

Pardavėjas pasilieką teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti ar taisyti taisykles. Apie taisyklių pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami svetainėje www.glebutė.com.

Pardavėjas svetainėje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

Pardavėjas įsipareigoja laikytis Taisyklių ir LR teisės aktų.

Pirkėjas prieš pateikdamas užsakymą turi pažymėti varnelę ir patvirtinti, kad yra susipažinęs su Pirkimo-Pardavimo taisyklėmis taip patvirtindamas, kad su jomis sutinka. Patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ar paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu – pardavimu svetainėje www.glebute.com susijusios sąlygos.

Iškilus klausimams dėl šių pirkimo – pardavimo taisyklių, rašykite el. paštu: milda@glebute.com

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės įsigaliojo nuo 2024-04-01.